Απόφοιτοι και τάξεις
Επάνω ] Αφιέρωμα στα 75 χρόνια του 11ου Δημοτικού Σχολείου Ποταμουδίων Καβάλας ] [ Απόφοιτοι και τάξεις ] Παλιές Φωτογραφίες ] Παλιές Φωτογραφίες- Σελίδα 2 ] Παλιές Φωτογραφίες- Σελίδα 3 ]

 

Οι παρακάτω σελίδες εμπλουτίζονται διαρκώς. Αν έχετε κάποιες φωτογραφίες (από οποιοδήποτε σχολικό έτος) ή διαπιστώσατε κάποιο λάθος στις παρακάτω σελίδες, σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ. 2510222813 ή


 

1935

1939

Kατοχή


1944-1945

1946

Το συσσίτιο

1950-1951

B΄ Τάξη 1954-1955

Γ΄ ή Δ΄ Τάξη 1954-1955

Α΄ Τάξη 1962

Α΄ Τάξη σχολικού έτους 1966-1967

Β΄ Τάξη σχολικού έτους 1966-1967

Γ΄ Τάξη σχολικού έτους 1966-1967

Δ΄ Τάξη σχολικού έτους 1966-1967

Ε΄ Τάξη σχολικού έτους 1966-1967

Απόφοιτοι σχολικού έτους 1966-1967

Ε΄ Τάξη σχολικού έτους 1971-1972

B Tάξη 1975

 Γ Τάξη σχολικού έτους 1980-1981

Α΄ Τάξη σχολικού έτους 1981-1982

Τετάρτη Τάξη σχολικού έτους 1982-1983

Τετάρτη Τάξη σχολικού έτους 1988-1989

Απόφοιτοι σχολικού έτους 1992-1993

Απόφοιτοι σχολικού έτους 1994-1995

Απόφοιτοι σχολικού έτους 1995-1996

Απόφοιτοι σχολικού έτους 1997-1998

Απόφοιτοι σχολικού έτους 1999-2000

Τετάρτη Τάξη σχολικού έτους 2000-2001

Απόφοιτοι σχολικού έτους 2000-2001

Απόφοιτοι σχολικού έτους 2001-2002

Απόφοιτοι σχολικού έτους 2002-2003

Απόφοιτοι σχολικού έτους 2003-2004

Απόφοιτοι σχολικού έτους 2004-2005

Απόφοιτοι σχολικού έτους 2005-2006

Απόφοιτοι σχολικού έτους 2010-2011