Τετάρτη τάξη 2000-2001
Επάνω ] Λαοκρατία ] 1935 ] 1939 ] Kατοχή ] 1946 ] Συσσίτιο ] 1950-1951 ] Β Τάξη 1954-55 ] 1954-1955 ] Α Τάξη 1962 ] Α Τάξη 1966-1967 ] Β Τάξη 1966-1967 ] Γ΄ τάξη 1966-1967 ] Δ΄ τάξη 1966-67 ] E΄ Τάξη 1966-1967 ] 1966-1967 ] 1971-1972 ] Δευτέρα τάξη 1975 ] Tρίτη Τάξη 1980-1981 ] Πρώτη τάξη 1981-1982 ] Τετάρτη τάξη 1982-1983 ] Tετάρτη τάξη 1988-1989 ] Έκτη τάξη 1992-1993 ] 1994-1995 ] 1995-1996 ] 1997-1998 ] 1999-2000 ] [ Τετάρτη τάξη 2000-2001 ] 2000-2001 ] 2001-2002 ] 2002-2003 ] 2003-2004 ] 2004-2005 ] 2005-2006 ] 2010-2011 ]

 

Τετάρτη τάξη 2000-2001

Από κάτω και αριστερά: Φωτεινή Κοντέλη, Θάλεια Χαλκιδαίου, Νικολέτα Μολλά, Κατερίνα Παραβέλη, Έλενα Χαρισίου, Συρμούλα Ευαγγελίδου,

Από πάνω και αριστερά: Πέτρος Περιστεράς, Παύλος Τσιπιζίδης, Μιχάλης Παπαδόπουλος, Μιχάλης Κουρτίδης, Κυριάκος Καρυπίδης

Η δασκάλα: Σωτηρία Κεφαλά