1999-2000
Επάνω ] Λαοκρατία ] 1935 ] 1939 ] Kατοχή ] 1946 ] Συσσίτιο ] 1950-1951 ] Β Τάξη 1954-55 ] 1954-1955 ] Α Τάξη 1962 ] Α Τάξη 1966-1967 ] Β Τάξη 1966-1967 ] Γ΄ τάξη 1966-1967 ] Δ΄ τάξη 1966-67 ] E΄ Τάξη 1966-1967 ] 1966-1967 ] 1971-1972 ] Δευτέρα τάξη 1975 ] Tρίτη Τάξη 1980-1981 ] Πρώτη τάξη 1981-1982 ] Τετάρτη τάξη 1982-1983 ] Tετάρτη τάξη 1988-1989 ] Έκτη τάξη 1992-1993 ] 1994-1995 ] 1995-1996 ] 1997-1998 ] [ 1999-2000 ] Τετάρτη τάξη 2000-2001 ] 2000-2001 ] 2001-2002 ] 2002-2003 ] 2003-2004 ] 2004-2005 ] 2005-2006 ] 2010-2011 ]

 

Σχολικό έτος 1999-2000

Καθιστοί από αριστερά: Διαμαντής Μπάμπουλας, Χρήστος Παπαθανασίου, Βασίλης Μπρέζας, Γιώργος Παπαζώτος, Δημήτρης Γιώτας, Λάζαρος Πετρόγκας, Μιχάλης Μιχαηλίδης, Παναγιώτης Δημητριάδης, Άρης Ιωσηφίδης
Όρθιοι από αριστερά: Αντώνης Κρουστάλλης, Αλίκη Σουσουγγέλη, Ισμήνη Γιώτα, Ντίνα Υφαντίδου, Μαρία Κλωνάρη, Κωνσταντίνα Σταυρίδου, Δέσποινα Χριστόφα, Κυριάκος Παπαϊωάννου
Ο δάσκαλος: Μιχάλης Ευαγγελίδης