2001-2002
Επάνω ] Λαοκρατία ] 1935 ] 1939 ] Kατοχή ] 1946 ] Συσσίτιο ] 1950-1951 ] Β Τάξη 1954-55 ] 1954-1955 ] Α Τάξη 1962 ] Α Τάξη 1966-1967 ] Β Τάξη 1966-1967 ] Γ΄ τάξη 1966-1967 ] Δ΄ τάξη 1966-67 ] E΄ Τάξη 1966-1967 ] 1966-1967 ] 1971-1972 ] Δευτέρα τάξη 1975 ] Tρίτη Τάξη 1980-1981 ] Πρώτη τάξη 1981-1982 ] Τετάρτη τάξη 1982-1983 ] Tετάρτη τάξη 1988-1989 ] Έκτη τάξη 1992-1993 ] 1994-1995 ] 1995-1996 ] 1997-1998 ] 1999-2000 ] Τετάρτη τάξη 2000-2001 ] 2000-2001 ] [ 2001-2002 ] 2002-2003 ] 2003-2004 ] 2004-2005 ] 2005-2006 ] 2010-2011 ]

 

Σχολικό έτος 2001-2002

Α΄ Τμήμα

Καθιστοί από αριστερά : Θάνος Βεργίδης, Αντώνης Παπαθανασίου, Σάββας Λαζαρίδης, Ιωάννα Ματζάνα, Κωνσταντίνα Σωτηργιαννίδου, Αγαθή Τσολερίδου
Όρθιοι από αριστερά (πρώτη σειρά): Αλέξανδρος Δημήτροβ, Βούλα Κόρρα, Βιβή Θεοδωρίδου, Νατάσα Πετεινού, Έλντα Χασά, Σταύρος Ανδρεάδης
Όρθιοι από αριστερά (δεύτερη σειρά): Γιάννης Βασιλειάδης, Γρηγόρης Κρουστάλλης, Μικέλ Λέσι, Ηλίας Τσιπιτζίδης, Ζαφείρης Ζούρος, Ανδρέας Οβακιμιάν
Η δασκάλα: Ελένη Καπνοπούλου

Β΄ Τμήμα

Καθιστοί από αριστερά (πρώτη σειρά):Δημήτρης Μαξούρης, Γιάννης Τσιώκας, Μαριάννα Πιστέλα, Κωνσταντίνα Μακαρατζή, Κική Καραγιάννη, Απόστολος Φραγκίδης, Πέτρος Αδάλιαλης
Καθιστοί από αριστερά (δεύτερη σειρά): Χάρης Μακρίδης, Μαρία Αλεφαντή, Μαρία Λουλούδη, Ευτυχία Μασμανίδου, Αριστείδης Παραβέλης
Όρθιοι από αριστερά: Σάββας Μπερμπέρης, Μάκης Τσιλικίδης, Στέργιος Ανδρίκος, Δημήτρης Σαμοθρακίτης, Παύλος Λάμπρου
Ο δάσκαλος: Παναγιώτης Ναλμπάντης