2000-2001
Επάνω ] Λαοκρατία ] 1935 ] 1939 ] Kατοχή ] 1946 ] Συσσίτιο ] 1950-1951 ] Β Τάξη 1954-55 ] 1954-1955 ] Α Τάξη 1962 ] Α Τάξη 1966-1967 ] Β Τάξη 1966-1967 ] Γ΄ τάξη 1966-1967 ] Δ΄ τάξη 1966-67 ] E΄ Τάξη 1966-1967 ] 1966-1967 ] 1971-1972 ] Δευτέρα τάξη 1975 ] Tρίτη Τάξη 1980-1981 ] Πρώτη τάξη 1981-1982 ] Τετάρτη τάξη 1982-1983 ] Tετάρτη τάξη 1988-1989 ] Έκτη τάξη 1992-1993 ] 1994-1995 ] 1995-1996 ] 1997-1998 ] 1999-2000 ] Τετάρτη τάξη 2000-2001 ] [ 2000-2001 ] 2001-2002 ] 2002-2003 ] 2003-2004 ] 2004-2005 ] 2005-2006 ] 2010-2011 ]

 

Σχολικό έτος 2000-2001

Α΄ Τμήμα

Καθιστοί από αριστερά: Αναστάσης Λαζαρίδης,  Γιώργος Κιόρης,  Θέμης Ρέγκουλης, Θανάσης Ράμκος, Νίκος Θεοδωρίδης,
Γιώργος Παπάς, Δημήτρης Τρέχας, Γιώργος Τσιλικίδης
Όρθιοι από αριστερά: Τάσος Πουρσαϊτίδης, Δημήτρης Καβούκης, Μαρία Χαριζάνη, Μαρία Δεκεμίδου, Ιλόνα Γεωργιάδου,
 Μαρία Παπαθανασίου, Μαργαρίτα Τσακιρίδου, Ελένη Βεργίδου, Χριστίνα Χαμτζίδου, Νίκος Τσινεκίδης, Πέτρος Αυγουδόπουλος, Κοσμάς Λαζαρίδης
Ο δάσκαλος: Μιχάλης Ευαγγελίδης

Β΄ Τμήμα

Καθιστοί από αριστερά: Ελευθερία Θανάση, Παναγιώτης Σταυρόπουλος, Δημήτρης Μαυρόπουλος, Γιώργος Κατσιγιαννίδης, Βαγγέλης Γιοβαννάκης, Πασχάλης Μπατακόπουλος, Γιάννης Καραδημητρίου, Λευτέρης Καλπακίδης, Σοφία Τσιώκα, Κωνσταντίνα Καμπανά, Βίκυ Πτηνοπούλου, Γιούλη Δουλγερίδου
Όρθιοι από αριστερά: Βένια Παπαδοπούλου, Ιωάννα Ανδρώνη, Σουζάνα Σαραφίδου, Δήμητρα Κοσμίδου, Δημήτρης Μανάφης, Δημήτρης Ιωαννίδης, Απόστολος Μαλαμίδης, Γιάννης Αθανασίου, Γλυκερία Καρύπογλου, Κική Προδρομίδου, Ελένη Πιστέλα
O δάσκαλος: Γιάννης Κοσμίδης