Στατιστικά παραγωγής
Κεντρική σελίδα ] Επάνω ] Βιβλίο του δασκάλου ] Xάρτης Ελλάδας ] Η Καβάλα ] Ανάγλυφος χάρτης ] Γεωφυσικός χάρτης ] Στατιστικά πληθυσμού ] [ Στατιστικά παραγωγής ] Πίνακας 1 ] Πίνακας 2 ] Τοπογραφικό 1864 ] Τοπογραφικό 1890 ] Τοπογραφικό 1950 ] Τοπογραφικό 2004 ] Φωτογραφικό υλικό ]