Επιμορφωτικά Σεμινάρια Εκπαιδευτικών
Κεντρική σελίδα ] Επάνω ] Κλιμάκια Καλλιτεχνών ] Tο Eκπαιδευτικό Yλικό ] [ Επιμορφωτικά Σεμινάρια Εκπαιδευτικών ] Πρότυπες επισκέψεις σε χώρους Πολιτισμικής αναφοράς ] Kεντρική Επιτροπή Συντονισμού του Προγράμματος ]

 

Το Πρόγραμμα ΜΕΛΙΝΑ αποβλέπει στη διαμόρφωση θετικής στάσης των εκπαιδευτικών για την Τέχνη και τον Πολιτισμό και στην αναγνώριση της παιδαγωγικής τους σημασίας.


Στόχοι της Επιμορφωτικής Διαδικασίας:

 • Η διαμόρφωση θετικής στάσης του εκπαιδευτικού ως προς το ρόλο του.  
 • Η συνειδητοποίηση της καθημερινής ανάγκης για πολύπλευρη καλλιέργεια της προσωπικότητας του εκπαιδευτικού, του μαθητή του, αλλά και της διαπροσωπικής τους σχέσης.      
 • Η διαμόρφωση θετικής στάσης ως προς τον παιδευτικό ρόλο της Τέχνης και του Πολιτισμού.      
 • Η ανάδειξη της πολιτισμικής συνιστώσας όλων των μαθημάτων.      
 • Η διαμόρφωση θετικής στάσης ως προς τη χρήση σύγχρονων διδακτικών μεθόδων.      
 • Η διαμόρφωση θετικής στάσης και η ικανότητα χρήσης, πολλαπλού εκπαιδευτικού υλικού και εποπτικών μέσων.      
 • Η καλλιέργεια πνεύματος συνεργασίας μεταξύ Διευθυντών, Σχολικών Συμβούλων, εκπαιδευτικών ειδικότητας και γονέων.


Στη θεματολογία της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών περιλαμβάνονται θέματα όπως:
 • Εικαστική δημιουργία      
 • Ήχοι και Μουσική δημιουργία      
 • Χορός και Κίνηση      
 • Θέατρο για παιδιά και θεατρική έκφραση      
 • Παιδαγωγική τεχνική του θεατρικού παιχνιδιού      
 • Οπτικοακουστική έκφραση      
 • Εκπαίδευση στη χρήση Σχεδίων Εργασίας      
 • Εμβάθυνση στο εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος ΜΕΛΙΝΑ      
 • Δημιουργικός χαρακτήρας μιας επίσκεψης σε χώρους πολιτισμικής και ιστορικής αναφοράς      
 • Επισκέψεις προσωπικοτήτων στην τάξη


Πρέπει να καταστήσουμε το δάσκαλο όχι απλό, ή ικανό, χειριστή μέσων, αλλά συνειδητό γνώστη των μεθόδων, δημιουργό και εξερευνητή των μέσων που θα αξιοποιήσει, προκειμένου η διδακτική του παρέμβαση να προκαλεί το συναίσθημα και την απόλαυση, καλύπτοντας συγχρόνως με πληρότητα και σαφήνεια τους διδακτικούς του στόχους.