Πίσω σε Δραστηριότητες

Εκδρομή των δύο τμημάτων της ΄Εκτης τάξης του Σχολείου μας μαζί με το Δημοτικό Σχολείο Ν. Καρβάλης στη Βουλή 1 με 3  Ιουνίου του 2000

 

 

 

Εκδρομή των δύο τμημάτων της ΄Εκτης τάξης του Σχολείου μας στη Βουλή 26 με 28 Μαΐου του 2001