Πίσω σε Δραστηριότητες

 

Ανθρώπινο δικαίωμα: Κανείς δεν είναι ένοχος, μέχρι να αποδειχθεί η ενοχή του...

 

 

Το σκετσάκι είναι ένα "remake" από το http://www.youthforhumanrights.org/