Πίσω σε Δραστηριότητες

H διαφήμιση... και η πραγματικότητα!

"Παραπλανητική" διαφήμιση από τους μαθητές της Ε¨ τάξης του 11ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας-Άνοιξη 2006

 

H διαφήμιση... και η πραγματικότητα! 2.0

"Παραπλανητική" διαφήμιση από τους μαθητές της Ε¨ τάξης του 11ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας-Άνοιξη 2010