Πίσω

Στο βίντεο δεν εμφανίζονται τα τμήματα Α1, Α2, Δ2 και Ε1 επειδή ορισμένοι γονείς δεν συναίνεσαν στο ανέβασμά του στο site του σχολείου.